update v2 :

Gegevens van klanten kunnen we nu in het portaal van Buckaroo plaatsen. Log in op https://my.buckaroo.eu/s/ met de gegevens die in 1Password staan


Deze handleiding beschrijft wat wij (Grib) nodig hebben en kunnen doorsturen naar  m.rooijen@buckaroo.nl (Buckaroo) om de aanmelding compleet te krijgen.


Kan je de volgende informatie aanvullen om jouw aanmelding bij Buckaroo compleet te maken?


Gegevens Organisatie

Juridische naam organisatie:

Vestigingsadres:

Postcode & Plaats:

Land:

KvK nummer:

BTW nummer:

Telefoon / Mobiel:

E-mail:

Website (Welke website(s) moet er gekoppeld worden aan Buckaroo?):


Hoeveel sepa incasso's verwachten jullie per maand te doen?:

Welke betaalmethoden willen jullie gebruiken(iDEAL (online Betalen) en/of Sepa incasso)?:

Gewenste ingangsdatum contract (Meestal zal dit een maand vanaf aanleveren zijn):


Als er een eventuele incasso geschiedenis is kun je die meesturen.


Contactpersoon

Naam:

E-mail:Met onderstaande kan de aanvrager rekening houden


Checklist terug te sturen documentatie


Ondertekende Aansluit Overeenkomst (door een tekenbevoegde)

Ingevulde en ondertekende verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Kopie identificatie van alle Uiteindelijk Belanghebbende(n) en de telenbevoegde(n) die deze overeenkomst ondertekenen

Kopie recent zakelijk rekeningafschrift van de onderneming met duidelijke vermelding van:

  • Tenaamstelling (juridische naam of geregistreerde handelsnaam);
  • Rekeningnummer (IBAN nummer);
  • Datum van het afschrift (niet ouder dan 3 maanden).