Op het ledenportaal kunnen leden gemakkelijk hun abonnementen bekijken en wijzigen. Hiernaast bestaat ook de mogelijkheid om een automatische incasso te koppelen aan een abonnement.

Mijn abonnementen

Eenmaal ingelogd in het ledenportaal kan het lid navigeren naar zijn/haar abonnementen. Door rechtsboven op de gebruikersnaam te klikken opent er een dropdown. Vervolgens selecteert men ‘Mijn abonnementen’.
Abonnementen beheren

In het beheerdersportaal kan je aangeven wat de leden kunnen zien en aanpassen in het ledenportaal. Ga naar Beheer > Ledenportaal tabje "Ledenportaal".


Tevens is het hier mogelijk om een machtigingsformulier toe te voegen voor het activeren van de automatische incasso als dat voor een abonnement nog niet geactiveerd is.


Onder ‘Mijn abonnementen’ is een overzicht van facturen, abonnementen, strippenkaarten en workshops te zien. Bij de actieve abonnementen zijn er twee opties beschikbaar; Abonnement opzeggen, Automatische incasso machtiging.
Abonnementen opzeggen

In het beheerdersportaal is het per abonnement mogelijk om aan te geven of de leden hun abonnement kunnen opzeggen via het ledenportaal. Via Beheer > Abonnementstypen selecteer je bewerken en ga je naar het tabje "Opzeggen".


Als dit is ingesteld kan het lid zijn/haar actieve abonnement opzeggen door op het prullenbak icoontje te klikken.

Er opent zich nu een pop-up met opties:

Einddatum: De einddatum van het abonnement kan worden weergeven in het ledenportaal. Het lid kan een einddatum van het abonnement aangeven. Er wordt hier rekening gehouden met het opzegtermijn die is ingesteld voor het abonnement.

Facturatiemomenten: Het systeem rekent vervolgens automatisch uit hoeveel keer het lid nog een factuur moet bepalen op basis van de instellingen van het abonnement en de einddatum.

Door op de ‘Opzeggen’ knop te drukken slaat het systeem de opzegging op. Het abonnement blijft te zien in het overzicht tot de opzegdatum is verstreken.
Automatische incasso machtiging

Met een automatische incasso kan een lid zijn betalingen automatiseren. Om automatische incasso te activeren klikt het lid op de knop ‘Automatische incasso machtiging’. Er opent zich een pop-up met twee velden die ingevuld moeten worden.


Leden moeten voor een automatische incasso een IBAN rekeningnummer en naam van de rekeninghouder invullen. Vervolgens drukt het lid op ‘Onderteken machtigingsformulier’.


Een formulier met een machtiging moet nu worden ondertekend. Na het ondertekenen van de machtiging klikt het lid op ‘Opslaan’ om de automatische incasso te activeren.Dit getekende machtigingsformulier wordt ook in je administratie bij het lid opgeslagen onder het tabje "Documenten".Ook interessant is:

Abonnementstype aanmaken
Shop in het ledenportaal
Reserveren in het ledenportaal
Inloggen in het ledenportaal