Voeg abonnementen toe aan een lid zodat het lid actief wordt.

Bij het toevoegen kun je nog bepalen of er resterende dagen gefactureerd moeten worden, er een aangepast tarief geldt, eenmalige kosten gerekend moeten worden, etc.


Heb je deze items al ingesteld?

Abonnementstype toevoegen


Dan kan je verder met onderstaande uitleg.
Abonnement koppelen

Om een abonnement aan een lid te koppelen moet je eerst abonnementstypen hebben aangemaakt. In een abonnementstype staat een abonnement omschreven (zoals kosten, termijnen, etc).


Om een abonnement te koppelen open je eerst de detailpagina van een lid en klik je op het tabblad “Abonnementen”.

Hier zie je een overzicht van alle abonnementen die het lid heeft lopen en op pauze heeft staan.

Zet het filter op inactief om de abonnementen in het verleden terug te zien.


Klik op de knop “Abonnement toevoegen” om een abonnement toe te voegen. Er opent een venster waar je een keuze kunt maken tussen abonnementstypen.Als je een abonnementstype hebt geselecteerd kun je een aantal instellingen aanpassen.


Bedrag: per lid kun je het bedrag van het abonnement aanpassen.


Korting: Stel een korting in voor het abonnement van dit lid.

- Je kan de korting als bedrag instellen, bijvoorbeeld 10,- korting voor de eerste 3 maanden. 

- Ook kan je een percentage als korting toevoegen, zoals 10% voor de eerste 3 maanden. 

- Je kan ook een totaalbedrag toevoegen. Bijvoorbeeld 100,-. Als het abonnement 25,- per maand kost dan zal er pas in maand 5 voor het eerst betaald hoeven te worden. 


Automatische incasso: geef aan of het abonnement automatisch moet worden geïncasseerd bij het lid. Deze optie is pas beschikbaar als je automatische incasso hebt geactiveerd bij

Beheer > Betaalmethoden.

Selecteer of het abonnement bij dit lid via de automatische incasso moet verlopen of niet. 


Startdatum: de datum wanneer het abonnement in moet gaan (wanneer het lid voor het eerst gaat sporten). Deze datum is van belang aangezien de tussenperiode berekend wordt op basis van deze datum. De tussenperiode wordt hieronder behandeld.


Eerste factuurdatum: dag waarop het lid de eerste factuur ontvangt. Deze datum staat vast in de instellingen van het abonnementstype. Het is ook mogelijk om deze datum aan te geven bij het abonnementstype. Zo kun je bijvoorbeeld al jouw “boks abonnementen” de 1e van de maand factureren. 


Tussenperiode factureren: de periode die het lid sport voordat de eerste betaling plaatsvindt kan opgeteld worden bij de eerste factuur. Zo loop je geen omzet mis.


Extra regels: geeft de mogelijkheid om een losse factuur regel in te voeren.

Ook interessant is:

Abonnementstype aanmaken
Strippenkaart koppelen aan lid
Abonnement van lid pauzeren