Heeft een lid te maken met een blessure waardoor sporten even niet gaat? In Grib kun je om wat voor een reden ook een abonnement pauzeren. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de dagen in die periode. Bestaande reserveringen worden geannuleerd en reserveren is niet mogelijk voor het lid.

Pauze abonnement instellen

Ga naar de detailpagina van het lid en klik op het tabje "Abonnementen" en selecteer "Pauzeren".


Geef met de kalender de begin- en einddatum van de pauze aan. Is er nog geen einddatum bekend? Zet dan de einddatum dan wat verder in de toekomst, zodat de pauze in ieder geval ruim genomen wordt. 


In de pauzeperiode kan het lid niet inchecken of reserveren en eventuele gemaakte reserveringen worden geannuleerd. Wel kan het lid nog nieuwsbrieven ontvangen.


Het aantal pauze-dagen wordt automatisch berekend en van het abonnementsbedrag afgehaald.

De eind datum van de contractperiode is hiermee vooruit geschoven omdat er wordt verlengd met het aantal pauze-dagen.


Controleer altijd even of er niet al een factuur is aangemaakt voor de pauzeperiode. Het systeem houdt namelijk alleen rekening met de pauze op toekomstige facturen, niet met facturen die in het verleden zijn aangemaakt. 

Abonnement hervatten

Is het lid eerder dan de einddatum weer in staat om te sporten? Dan kun je het abonnement weer hervatten. Selecteer "Hervatten" en pas de einddatum aan (verwijder datums).Ook interessant is:

Lessen annuleren/vakantie instellen
Leden samenvoegen of verwijderen
Crediteren